Programovatelné funkce regulátorů Traxxas

  • Katalogové číslo: RN_30
  • Termín dodání (dny): 7

Navštivte rubriku LIKVIDACE v našem eshopu pro více informací a ještě další slevy.

Na regulátorech Traxxas lze nastavit 3 základní funkce.

1/ nastavení NiMH a Lipo režimů
2/ kalibrace vysílače
3/ nastavení jízního režimu

ad 1/
při zapnutém modelu držte cca 20-30s zapínací tlačítko stisknuté. Po cca 20s se ozve z motoru zvuk a přepne se režim baterií a rozsvítí se příslušná barva LED. Červená - NiMH režim, zelená - LiPo režim

ad 2/
Při vypnutém modelu a zapnutém vysílači stiskněte a držte zapínací tlačítko. Rozsvítí se zelená a asi po 1s červená. Pusťtě tlačítko, LED zhasne a vyčkejte. Po prvním bliknutí červené stiskněte plný plyn na vysílači a držte, dokud LED neblikne 2x červeně. Ihned přepněte na plnou brzdu a vyčkejte, dokud se LED nepřepne do zelené nebo červené.

ad 3/
Při vypnutém modelu a zapnutém vysílači stiskněte a držte zapínací tlačítko. Držte tak dlouho, dokud LED nezačne cyklicky blikat 1x, pauza, 2x, pauza, 3x pauza. Volbu režimu zajistíte puštěním tlačítka ihned po příslušném počtu bliknutí.
Jednotlivé jízdní režimy:

1 bliknutí: normální režim, 100% vpřed, 100% brzda, 100% zpátečka
2 blinutí: závodní režim: 100% vpřed, 100% brzda, 0% zpátečka
3 bliknutí: tréninkový režim: 50% vpřed, 100% brzda, 50% zpátečka

 

Reklama