Párování vysílače a přijímače Traxxas Link 2.4GHz (i TQi)

  • Katalogové číslo: RN_14
  • Termín dodání (dny): Skladem

Navštivte rubriku LIKVIDACE v našem eshopu pro více informací a ještě další slevy.

Vypněte model. Vypněte vysílač. Otevřete kryt pčijímače tak, abyste se dostali k tlačítku SET na přijímači.

Stiskněte tl. SET na vysílači a držte jej. Zapněte vysílač. LED na vysílači by měla blikat.

Stiskněte tl, SET na přijímači a držte jej stisknuté. Zapněte model tl. EZ SET. Dojde ke spárování vysílače s přijímačem a LED na přijímači i vysílači se rozsvítí zeleně.

K jedné vysílačce je možné spárovat několik modelů. Přijímač může mít spárovanou pouze jednu vysílačku.

Reklama