LED osvětlení RC modelu

  • Katalogové číslo: RN_25
  • Termín dodání (dny): 7

Navštivte rubriku LIKVIDACE v našem eshopu pro více informací a ještě další slevy.

Ačkoliv se jedná o fyziku/elektrotechniku pro základní školu je mi jasné, že pro člověka, který se s Ohmovym zákonem nesetkal mnoho let, může být realizace osvětlení modelu trochu oříšek.

Typické LED diody používané pro osvětlení modelů mají v průměru 3 a nebo pět milimetrů. Jmenovitý proud pro LED je 20 mA. Obvyklé napětí na přijímači z kterého napájíme diody je 6V. Napětí, při kterém diodou teče jmenovitý proud, se liší podle barvy diody. Například bílá dioda vyžaduje napětí 3,1V, aby jí protékal proud cca 20mA.

Z toho plyne že chceme-li spojit dvě bílé LED diody stačí je zapojit do série a součet úbytku napětí je roven přibližně 6 voltů. Pokud chceme spojit 4 diody je možná lepší zvolit sérioparalelní zapojení, kde dvě LED jsou v sérii a k nim jsou připojeny paralelně další 2 LED v sérii. 

Pro červené LED už to není tak jednoduché, protože úbytek napětí na LED při proudu 20mA je obvykle 1.86V. Tři diody v sérii nevytvoří takový úbytek, aby součet dal 6V. kdo by také chtěl v modelu 3 zadní koncová světla, že. Asi nejvhodnější je před 2 LED v sérii instalovat předřadný odpor.

Příklad: dvě červené LED

6V napájecí napětí z přijímače (Un), 2 LED v sérii vytvoří úbytek ULED1 + ULED2 = 2*1.86 = 3.72V

R(odpor) = U (napětí)/I(proud)

Na resistoru musí vzniknout úbytek napětí 6V-3.72V=2.28V
Proud diodami v sérii je 20mA, tj. 0.02A

R=2.28/0.02=114Ohm. 114Ohm odpry se samozřejmě nevyrábějí, takže zvolit nejbližší vyšší hodnotu.

pro napojení na přijímač lze použít například tohle:
http://www.rc-store.cz/konektory-a-kabely/etronix-10cm-22awg-jr-twisted-extension-wire.html
http://www.rc-store.cz/konektory-a-kabely/etronix-15cm-22awg-futaba-straight-servo-wire.html

 

Reklama