Auto nejede I.

  • Katalogové číslo: RN_12
  • Termín dodání (dny): Skladem

Navštivte rubriku LIKVIDACE v našem eshopu pro více informací a ještě další slevy.

Pokud nedošlo k poruše plynové páčky vysílače a nebo regulátoru, je možné, že jste omylem spustili kalibraci plynu.

Odstranění "závady":

zapněte vysílač
odpojte baterie, počkejte 30s a zapojte baterie
stiskněte tlačítko regulátoru a držte jej (cca 4s). Rozsvítí se zelená a pak červená. Ihned po rozsvícení červené tlačítko uvolněte a čekejte s vysílačem v ruce.
regulátor blikne jednou červeně. Stiskněte plný plyn a držte, dokud neblikne 2x červeně. Pak ihned dejte plnou brzdu a držte, dokud regulátor nezabliká.
uvolněte plyn do neutrálu a zkuste jízdu
pokud dojde k nějakému nepředvídanému stavu, postup zkuste opakovat